In veel Europese landen is het analoog rondzenden van het tv signaal al lang en breed verleden tijd. Geleidelijk aan verdwijnt nu ook in de meeste Europese landen analoge tv van de kabel. Het is een ontwikkeling die al jaren aan de gang is en nu zijn voltooiing lijkt te naderen.

Afschaffen analoog rondzenden begon in 2006

Als eerste Europese land stopte Luxemburg met het analoog rondzenden van het tv signaal. Dit was op 1 september 2006. Nederland volgde snel. Bij ons verdween het analoge signaal uit de ether in het weekend van 10 en 11 december 2006. In oktober 2007 volgde Zweden.
Op 16 februari 2009 constateerde de Europese Commissie dan ook met voldoening dat Europa op schema lag waar het de afschaffing van analoge tv betrof. Op die datum hadden inmiddels 5 lidstaten analoge rondstraling van het televisie signaal volledig afgeschaft. Het betrof Duitsland, Finland, Luxemburg, Zweden en Nederland.

In 2011 zonden al 15 landen uit via DVB-T

tv-digitaal-analoogDe volgende mijlpaal werd bereikt in 2011. Met het uitschakelen van het analoge tv signaal in Oostenrijk begin juni 2011, stond de teller op 15 Europese landen die volledig gestopt waren met het analoog uitzenden. Voor het in de ether rondsturen van het tv-signaal werd overgeschakeld naar de DVB-T standaard. In juni 2011 waren er in Europa al 1800 omroepen actief die via de DVB-T standaard hun programma’s rondstraalden. Hieronder bevonden zich veel lokale en regionale zenders. Italië was vanuit traditie direct al koploper, aangezien het land nauwelijks kabelnetten kent en dus zwaar op rondgestraalde signalen leunt.

Doorgifte van analoog signaal via de kabel

Van deze ontwikkeling moet nadrukkelijk het moment worden onderscheiden waarop het doorgeven van een analoog signaal via de kabel wordt afgeschaft. Analoge doorgifte via de kabel ging na bovenstaande datum nog een aantal jaren door en is bijvoorbeeld in Nederland nog steeds niet afgeschaft.
In Duitsland stopte de analoge doorgifte op 1 april 2012. Ook Zwitserland zet dit jaar de grote stap. Op 20 januari werd hiertoe de eerste aanzet gegeven door twee kleinere kabelmaatschappijen. Ook in Nederland gaan stemmen op om de analoge doorgifte versneld te beëindigen. Minister Kamp bekijkt op dit moment de mogelijkheden.

 

Tags: , , ,